Menu

Duyurular


Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:5468)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 260-189 = 21/04/2022 


İlgi: 21.04.2022 tarih ve 31816/2022 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’ Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ‘’ adlı Cumhurbaşkanı kararı yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz