Menu

Duyurular


Dizayn Gros Tonaj

SİRKÜLER NO: 23.1 / 225-155 = 23/03/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.03.2021 tarih ve 941/336/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nden alınan 19.03.2021 tarih ve 12933 sayılı ekli yazıda;07.11.2015 tarih ve 29525 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliği" kapsamında,

* Yurt içinde ve serbest bölgelerde inşa edilecek Türk Bayraklı, tam boyu 12 metre ve üzerindeki gemi ve su araçları ile boyuna bakılmaksızın tüm yolcu gemilerinin sahibi ve temsilcisi tarafından,

* Yabancı bayrakta olup, tam boyu 12 metre ve üzeri gemi ve su araçlarında ise tesis tarafından,

ilgili Liman Başkanlıklarından inşa izni alınmasının zorunlu olduğu, bu izin belgesi alınırken söz konusu Yönetmelik Ek-1'de belirtilen proje ve belgelerin ilgili Liman Başkanlıklarına sunulması gerektiği bildirilmektedir.

Ülkelerin gemi inşa kapasitelerinin belirlenmesi ve istatistiklerinde faydalanılması amacıyla kullanılmaya başlanan "kompanse groston" değerlerinin Bakanlıklarının istatistiklerinde de kullanılmasının sağlanması için gemilerin dizayn grostonuna ilişkin bilgiye ihtiyaç duyulduğu, bu çalışma kapsamında inşa izin belgesi alması zorunluluğu bulunan gemi ve su araçlarının, gros tonajının adı geçen Yönetmelik'te gemi ve su aracı cinsi ve boyuna göre belirlenen ölçme metodu kullanılarak proje üzerinden hesaplanmasının gerektiği, bu hesaplamalarda bulunan değerin "Dizayn Gros Tonajı" olarak kabul edileceği belirtilmek suretiyle; Bayrağına bakılmaksızın inşa edilecek gemi ve su aracının proje mühendisinin Türk olması durumunda, gros tonajın proje mühendisince hesaplanması ve bu değerin "Dizayn Gros Tonajı" olarak genel yerleşim planında gösterilmesi,

1. Türk Bayraklı inşa edilecek yabancı menşeli projelerde gemi ve su aracı klaslı ise klas kuruluşu, klaslı değil ise kontrol mühendisince hesaplanması ve bulunan dizayn gros tonajını belirten imzalı belgenin düzenlenmesi,

2. Yabancı bayraklı inşa edilecek gemi ve su araçlarında, klas kuruluşu veya tesiste görevli Gemi İnşa Mühendisi tarafından hesaplanması ve bulunan dizayn gros tonajını belirten imzalı belgesinin düzenlenmesi,

3. Bayrağına bakılmaksızın CE işaretli inşa edilecek olanlarda ise tesiste görevli Gemi İnşa Mühendisi veya Gemi Mühendisleri Odasına kayıtlı bir mühendis tarafından hesaplanması ve bulunan dizayn gros tonajı için imzalı raporun düzenlenmesi,

4. Gemi Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilecek mesleki denetimlerde ve proje onaylarında Genel Yerleşim Planı'nda dizayn gros tonajı belirtilmeyen projelerin onaylanmaması,

5. Tesiste görevli Gemi İnşa Mühendisi veya Gemi Mühendisleri Odası'na kayıtlı bir mühendis tarafından hesaplanması gereken dizayn gros tonajına ilişkin imzalı belgelerin ilgili Liman Başkanlığına sunulması,

hususlarının gerekmekte olduğu, dizayn gros tonaj değerinin Turgutreis GSVP programına girişinin zorunlu hale getirileceği ifade edilerek, inşa izin belgesi alınması aşamasında sorun yaşanmaması için, dizayn gros tonajı ile ilgili uygulamanın yukarıda belirtilen kurallar dahilinde gerçekleştirilmesi talep edilmektedir.

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz