Menu

Duyurular


Dış Ticarette Sahtecilik ve Dolandırıcılık (Fraud) Semineri, 23 Eylül 2017, TOBB İstanbul Hizmet Binası

SİRKÜLER NO: 12.2  / 679-521 = 05/09/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08/08/2017 tarih ve 3044-517/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

ICC Türkiye Milli Komitesi'nden Odamıza gönderilen 25 Ağustos 2017 tarihli e-posta mesajına atfen;

Global ticaretin hızla büyümesi, işlem çeşitliliği ve adetlerinin çoğalmasının "Fraudsters" denilen uluslararası dolandırıcıların Türkiye'ye ilgisinin artmasına sebep olduğu, dış ticaret alanında kısaca "fraud" olarak adlandırılan bu gibi faaliyetlerin amacının alıcı, satıcı, banka veya diğer aracı kurumları dolandırmak olduğu, ayrıca, "Fraudster" diye tanımlanan dolandırıcıların amaçlarına ulaşmak için hedef kişilerin teknik bilgi eksikliğini ve zayıflıklarını kullandıkları, teknik bilgi yetersizliğine başta uluslararası Ticari Kurallar olmak üzere dış ticaret işlemlerinde kullanılan teslim ve ödeme yöntemlerindeki eksik veya hatalı bilgilerin örnek gösterilebileceği,

İyi niyetli olarak ticaret yapan kişilerin bunlardan korunmasının kolay olmadığı, korunmak için dış ticaret tekniklerini, zayıflıklarını ve kurallarını bilmeleri ve bunun için uzman kişilerin tecrübelerinden, sunum, seminer ve konferanslardan faydalanmaları gerektiği, ICC Türkiye Milli Komitesi'nin bu ihtiyacı karşılamak üzere "Dış Ticarette Sahtecilik ve Dolandırıcılık (Fraud) Seminerini" düzenlediği,  23 Eylül 2017'de, TOBB İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek olan  Seminere katılmak isteyenlerin İlgi yazı ekindeki kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 18 Eylül Pazartesi gününe kadar  ICC Türkiye Milli Komitesine faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermelerinin gerektiği hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz