Menu

Duyurular


Dip Taraması Taslak Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 4.1  / 003-003 = 03/01/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02/01/2017 tarih ve 4/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 23.12.2016 tarihli ve 140.02-E.15093/09206839 sayılı yazısına atfen;

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan İlgi yazı ile; uluslararası mevzuat ve uygulamalar, denizlerimizin farklı özellikleri, "Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi(DİPTAR) Projesi" kapsamında elde edilen bilimsel veriler göz önünde bulundurularak "Deniz Dibi Taraması ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği Taslağı" hazırlandığı belirtilerek Deniz Ticaret Odası’nın görüşleri istenmiştir

 

Söz konusu Yönetmelik Taslağı Ek'li olup bu konuda olabilecek görüşlerinizin 09.01.2017 tarihi mesai bitimine kadar Deniz Ticaret Odasına bildirilmesi hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: Yönetmelik Taslağı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz