Menu

Duyurular


DIIB Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme

SİRKÜLER NO: 8.1 / 032-025 = 12/01/2011


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 10/01/2011 tarih ve  69-12/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce 07.01.2011 tarihinde 2011/1 sayılı Genelge yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Genelge ile ;

 

“DIR Otomasyon Projesi kapsamında, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda elektronik ortamda kayıtlı Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında tescil edilen ithalat ve ihracat beyannamelerine ilişkin bilgilerin, yükümlüsünce gümrük beyannamesine muafiyet ve satır kodu yazılmak suretiyle anılan Müsteşarlığa aktarılmakta olduğu, bu çerçevede, elektronik ortamda düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında BİLGE Sisteminde tescil edilen;

- 3141 ve 3151 rejim kodları ile tescil edilen ve “Kapanmış” statüye gelen ihracat beyannameleri,

- 51 ve 41’le başlayan rejim kodları ile tescil edilen ve “Kapatılabilir” statüye gelen ithalat

beyannameleri,

- 4051 ve 4010 rejim kodu ile tescil edilen ve “Kapanmış” statüye gelen ithalat beyannamelerinde,

muafiyet kodu ve satır kodu alanlarına yanlış veri girişi yapılması durumunda, BİLGE Sistemi üzerinde 2010/27 sayılı Genelge'de belirtilen esaslara uygun olarak

ı

beyannamenin Kalem Ekranında bulunan Muafiyetler alanı (Dahilde  İşleme Rejimine ilişkin muafiyet kodları) ile DIIB satır kodu alanında ilgili satır kodu bilgisine ilişkin değişiklik yapılabildiği, ancak, bahse konu düzeltme taleplerinin, kaydedilmesi talep edilen yeni bilginin ait olduğu Dahilde İşleme İzin Belgesi açık olduğu süre içerisinde gümrük idarelerince kabul edilebileceği, bu çerçevede, yukarıda belirtilen rejim kodları ile tescil edilen ve kapanmış/kapatılabilir statüye gelen gümrük beyannamelerine ilişkin olarak yükümlüsünce DIR Muafiyet kodu ve/veya DIR Satır kodu alanlarına ilişkin olarak yapılacak yazılı düzeltme talepleri gümrük idarelerince, cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, yapılması gereken işlemler”

 

belirtilmekte olup, anılan 2011/1 sayılı genelge ekte sunulmaktadır.

           

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek : DIIB Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme Genelgesi

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz