Menu

Duyurular


Deprem Nedeniyle Faaliyette Olmayacak Gümrük Müdürlükler

SİRKÜLER NO: 23.1 / 119-70 = 22/02/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.02.2023 tarih ve 661/151/2023 sayılı yazısı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 22.02.2023 tarih ve 1863 sayılı yazıda ;

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilen 17.02.2023 tarih ve 82870892 sayılı yazıda, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeni ile Antakya, Adıyaman, Islahiye ve Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüklerine ait hizmet binalarının kullanılamaz hale gelmesi ve mevcut koşullarda hizmet verilmesinin mümkün olmaması nedeniyle, adı geçen gümrük müdürlüklerince gerçekleştirilen işlemlerin, ikinci bir talimata kadar diğer Gümrük Müdürlüklerince yürütülmesinin Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Ticaret Bakanlığının 16.02.2023 tarihli ve 82844400 sayılı yazısı ile mezkur hususun tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine bildirildiği,’’

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz