Menu

Duyurular


Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği Hk.

SİRKÜLER NO: 6.13 / 051 - 047 = 22/01/2016      

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, 22 Ocak 2016 tarih ve 29601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Yönetmelik
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz