Menu

Duyurular


Denizyoluyla Taşınacak Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespitine Yönelik Anket

SİRKÜLER NO: 23.2 / 521-408 = 06/07/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 04/07/2017 tarih ve 2616/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

FONASBA’dan İMEAK Deniz Ticaret Odasına gönderilen e-postada özetle;


IMO’nun talebi üzerine, Eylül ayında dördüncüsü düzenlenecek Konteyner ve Kargo Taşımacılığı Alt Komite Toplantısı’nda sunulmak üzere, uygulamaya başlanan Denizyoluyla Taşınacak Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespitine Yönelik SOLAS Kuralı’nın uygulama sonrası durumunu ortaya koymak adına Birliklerine üye her bir ülkeden bir örneği ekte yer alan Denizyoluyla Taşınacak Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespitine Yönelik Anketin doldurularak en geç 14 Temmuz 2017 tarihine kadar Birliklerine gönderilmesi istenmektedir.

Bahse konu anketin İngilizce ve Türkçesi ekli olup, FONASBA’ya gönderilmek üzere anketin doldurularak en geç 12 Temmuz 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar İMEAK Deniz Ticaret Odasına gönderilmesi hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz