Menu

Duyurular


Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge

SİRKÜLER NO: 23.2  / 268-225 = 29/03/2017

T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü’nün 28/03/2017 tarihli ve 79462207-010.04-E.26680 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;


“Bilindiği üzere, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)'nin VI. Bölümünün A Kısmının 2. Kuralı gereğince, 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanması zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşımacılık dokümanlarında belirtilmesi ve taşımacılık dokümanlarının gemi yükleme planının hazırlanmasında kullanılmak üzere önceden gemi kaptanı veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisi temsilcisine iletilmesi gerekmekte olup, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerler 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenmemektedir.

Bahse konu SOLAS Kuralının ülkemizde uygulanması, Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve 01.6.2016 tarihli Bakan Olur’u ile yayımlanan "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge" ile 09.9.2016 tarihli Bakan Olur'u ile revize edilerek yeniden yayımlanan söz konusu Yönerge kapsamında yürütülmüştür,

Mevcut Yönergenin uygulanmasına yönelik yaşanan tecrübe, konunun taraflarınca Bakanlığımıza intikal eden görüş, öneri, ihtiyaç ve talepler göz önüne alınarak ve bu konudaki mevzuatın amaç ve hedeflerine uygun şekilde gerçekleşmesini teminen, Yönergede ilave bazı düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup, değiştirilen "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge" 27.3.2017 tarihli Bakan Oluru ile yayımlanmıştır. Konu ile ilgili, 9.9.2016 tarihli Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu değiştirilen Yönerge ve Ekleri, Genel Müdürlüğümüzün web sitesi, tmkt.gov.tr adresinde Mevzuat-Yönergeler bölümünde erişime sunulmuş olup, konu ile ilgili kıyı tesisi işleticilerinin, hat operatörlerinin, yükletenlerin (shipper), acentelerin ve diğer tüm ilgililerin Yönerge kapsamında uygulama yapmaları hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek 1: İlgi Yazı


Ek 2: Yönerge

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz