Menu

Duyurular


Denizcilik Yayınları Sergisi’nin Ertelenmesi

SİRKÜLER NO: 12.2  / 773-592 = 20/10/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19/10/2017 tarih ve 3918-658/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“İMEK Deniz Ticaret Odası’nın 11.07.2017 tarih ve 2723 sayılı yazısına atfen;

23-29 Ekim 2017 tarihleri arasında İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde Piri Reis Üniversitesi'nde gerçekleştirileceği belirtilen Denizcilik Yayınları Sergisi ileri bir tarihe ertelenmiştir.

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz