Menu

Duyurular


Denizcilik Yakıtlarındaki Kükürt Uygulaması Hk.

SİRKÜLER NO: 22.3 / 0675-487 = 21/11/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/11/2011 tarih ve  4347-601/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Uluslararası T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 11.11.2011 tarihli ve 32086 sayılı yazısına atfen;

 

İç su araçlarında ve rıhtımdaki gemilerde, 01.01.2012 tarihinden itibaren Kükürt içeriği kütlece %0.1’i geçen deniz yakıtının kullanılmayacağı ayrıca, Türk Bayraklı gemilerin IMO tarafından belirlenmiş SOx Emisyon Kontrol Alanlarında MARPOL Ek-VI gereği kükürt içeriği %1,5’i geçen denizcilik yakıtlarını kullanmayacakları,

 

Keza, Ülkemiz deniz yetki alanlarında seyir yapan tüm Yolcu Gemilerinin de, Kükürt içeriği kütlece %1.5’i geçmeyen denizcilik yakıtlarını kullanmaları gerektiği hususlarını içeren İlgi yazı Ek’te sunulmuştur.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek1 : ilgi yazı ve ekleri

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz