Menu

Duyurular


Denizcilik Müsteşarlığı Taşra Teşkilatında Trabzon Bölge Müdürlüğüne...

SİRKÜLER NO: 11.7 / 0105-086 = 09/02/2010

 

04/02/2010 tarih ve 27483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Denizcilik Müsteşarlığı taşra teşkilatında Trabzon Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Bitlis İli Tatvan İlçesinde kurulan Liman Başkanlığının İstanbul Bölge Müdürlüğüne bağlanması; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Ulaştırma Bakanlığının 29/12/2009 tarihli ve 45349 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine göre, BakanlarKurulu’nca 4/1/2010 tarih ve 2010 / 3 sayılı karar ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 2010/3 sayılı karar

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz