Menu

Duyurular


Denizaltı Kablosu Survey Çalışması

SİRKÜLER NO: 13.7  / 417-326 = 30/05/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 30/05/2018 tarih ve 2155-315/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 29/05/2018 tarih ve E.5591 sayılı yazısına atfen;

Burgazada – Demokrasi ve Özgürlük Adası (Yassıada) arasında 3x240mm³ Denizaltı Enerji ve Kablosu Tesis Edilmesi İşi" kapsamında, Burgazada (40° 53.113'N - 029° 03.642'E) ve Demokrasi ve Özgürlük Adası (40° 51.965'N - 028° 59.620'E) koordinatları arasında enerji kablosu tesis çalışmalarının tamamlandığı, Çalışmaların üçüncü aşaması olarak hat üzerinde survey çalışmalarının TC Bayraklı "GATEMARİNE III" isimli bilimsel araştırma gemisi ile 31.05.2018 – 15.06.2018 tarihleri arasında su üzerinden ve gün ışığında yapılacağı,

 

Bahse konu çalışmalar sırasında çalışma yapan deniz aracına çapariz verilmeden Gemi Trafik Hizmetleri'nin (VTS) vereceği talimat doğrultusunda seyir yapılması gerektiği, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere/ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz