Menu

Duyurular


Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 11.5  / 057-050 = 16/01/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16/01/2017 tarih ve 208-51/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nden alınan 09.01.2017 tarih ve E.2516 sayılı yazısına atfen;

 

Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliği, deniz ve içsularda gerçekleştirilecek olan tarama faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere 9 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış olup, 9 Şubat 2017 tarihinde ise yürürlüğe gireceği,

 

Yayınlanmış olan bu yönetmelik ile deniz ve içsularda tarama faaliyetinde bulunabilmek ve tarama hizmeti verebilmek için kamu ve özel sektörün, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğümüzden Tarama Yetki Belgesi almasının zorunlu hale getirilmiş olduğu,

 

Bu itibarla, deniz ve içsularda tarama faaliyeti ve hizmetinde bulunacak olan özel sektörün yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 9 Şubat 2017 tarihinden önce müracaatla Tarama Yetki Belgesi almasına yönelik olarak bilgilendirilmesi istendiği,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz