Menu

Duyurular


Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi

SİRKÜLER NO: 11.5  / 449-351 = 01/06/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 31/05/2017 tarih ve 2121-380/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nce 30.05.2017 tarih ve 45150 sayı ile Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi yayımlanmıştır.  

Deniz Gözetim Hizmeti vermek isteyen işletmeler ve bu işletmelerin Deniz Gözetim Yetkilisi olmak isteyen personel, İşletme Yetki Belgesi ve Deniz Gözetim Yetki Belgesi almak için Deniz Ticareti Genel Müdürlüğüne bu yönergede belirtilen belgelerle başvurması gerekmektedir.

Söz konusu Yönergeye http://www.denizticareti.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz