Menu

Duyurular


Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı

SİRKÜLER NO: 4.1 / 733-626   = 19/11/2015      

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19/11/2015 tarih ve 4517-802/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 09.11.2015 tarih ve E.66821 sayılı yazısına atfen;

“Genel Müdürlüklerinin resmi internet sitesinde yayımlanan Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı ile ilgili Odamız görüşlerinin 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in Ek-2 formuna uygun olarak Yönetmelikte belirtilen süre içinde gönderilmesi istenmektedir.

“Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı”ekli olup, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizin EK-2’de yer alan formu kullanarak en geç 30 Kasım 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesi gerekmektedir.”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                         Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Ek 1: Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı
Ek 2: Form
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz