Menu

Duyurular


Deniz Taşımacılığından Kaynaklı Emisyonların AB ETS'ye Dahil Edilmesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 312- 188 = 29/05/2023


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğü’nden alınan 29.05.2023 tarihli e-posta mesajında;


‘’Ticaret Bakanlığının Birliğimize ilettiği yazıda; deniz taşımacılığı faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların da AB Emisyon Ticaret Sistemine (ETS) dahil edildiği bildirilmektedir.


Bu kapsamda ticari amaçlarla kargo veya yolcu taşımacılığı yapan, 5.000 brüt ton ve üzeri gemilerin; 

• Son uğradıkları limandan üye devletlerin yetki alanında bulunan bir limana olan seferlerinde,

• Bir üye devletin yetki alanında bulunan bir limandan bir sonraki uğraklarına kadar olan seferlerinde,

• Bir üye devletin yetki alanında bulunan limanlar arasında gerçekleştirdikleri seferlerinde salınan sera gazı emisyonları AB ETS kapsamına alınmaktadır.


1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bu düzenleme; 

•  5.000 brüt ton ve üzeri offshore gemileri,

•  5.000 brüt tonajın altındaki ancak 400 brüt tonajın altında olmayan offshore gemileri,

• 5.000 brüt tonajın altındaki ancak 400 brüt tonajın altında olmayan genel kargo gemileri için de geçerli olacaktır. 

Ticaret Bakanlığının yazısı ekte yer almaktadır.’’

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek1: Ticaret Bakanlığının yazısı

Ek2: ETS Denizcilik Sektörü

Dağıtım: Tüm üyelerimiz