Menu

Duyurular


Deniz Taşımacılığından Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına İlişkin Tedbirler Sempozyumu

SİRKÜLER NO: 12.3 / 49-26 = 20/01/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.01.2023 tarih ve 264/55/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 16.01.2023 tarih ve 923776 sayılı, Ek’te sunulan yazıda; 

Bakanlıkları tarafından 6 Şubat 2023 tarihinde Tekirdağ’da bulunan Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı’nda (UDEB) “Deniz Taşımacılığından Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına İlişkin Tedbirler” konulu bir sempozyum düzenleneceği bildirilmiştir.

Bahse konu sempozyumda, iklim değişikliğine karşı alınan tedbirler ve yeni kuralların dünya ve ülkemiz deniz taşımacılığına etkileri, bu kapsamda alınması gereken önlemler ve ihtiyaç bulunan yatırımlar, gemilerde kullanılan fosil yakıtların yerine alternatif yakıtların kullanılması hususunda konusunda uzman isimler tarafından sunumlar yapılacağı belirtilmiştir. 

Bu kapsamda, söz konusu sempozyuma katılım sağlanması istenildiği takdirde, en geç 20 Ocak 2023 tarihi mesai bitimine kadar Denizcilik Genel Müdürlüğü’ne (cevre.dgm@uab.gov.tr) katılımcı bilgilerinin gönderilmesi istendiği,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 


 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz