Menu

Duyurular


Deniz Kirliliği Sonucu Oluşan Zararlar

SİRKÜLER NO: 13.7 / 271-226 = 29/03/2017 


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’ndan alınan 29.03.2017 tarihli ve 36935900-160.03.01-E.523 sayılı yazısında;


“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’nın 26.01.2017 tarihli ve E.181 sayılı yazısına atfen;

12-13 Ocak tarihlerinde İzmit Körfezinde meydana gelen deniz kirliliği ile ilgili olarak olayın oluş tarihinden 27.01.2017 tarihine kadar geçen zamanda gemi, tesis, tekne ve 3. şahısların zararların tespit edilmesi ve Zarar Tespit Komisyonuna sunulması için bilgi ve kanıtlayıcı belgelerle beraber Başkanlığımıza başvuru yapılması istenmişti.

Bu kapsamda bahse konu kirlilikten etkilenerek zarar görmüş, daha önce başvuruda bulunmamış veya 27.01.2017 tarihinden sonra zarara uğramış gemi, tesis, tekne sahibi ve diğer kişilerin uğradıkları zararların ve yapılan masrafların ayrıntılı bir şekilde açıklandığı dosya şeklinde Zarar Tespit Komisyonuna iletilmek üzere 14.04.2017 tarihine kadar Başkanlığımıza sunmaları hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz