Menu

Duyurular


Deniz Kirliliği Sonucu Oluşan Zararlar

SİRKÜLER NO: 13.7 / 100-084 = 02/02/2017 


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’ndan alınan 02.02.2017 tarihli ve 36935900-160.03.01.-E.216 sayılı yazısında;

 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’nın 26.01.2017 tarihli ve 3635900-160.03.01-E.181 sayılı yazısına atfen;

 

12-13 Ocak tarihlerinde İzmit Körfezinde meydana gelen deniz kirliliği ile ilgili olarak olayın oluş tarihinden 27.01.2017 tarihine kadar geçen zamanda oluşan zararların bir kısmının tespiti ile ilgili olarak fotoğraf bilgi ve kanıtlayıcı belgelerin Zarar Tespit Komisyonuna iletilmek üzere 03.02.2017 tarihine kadar Kocaeli Liman Başkanlığı’na sunulması istenmektedir.

 

Konu ile ilgili olarak, kıyı tesisleri, tekne ve gemi sahipleri, 3. şahıslar ile temizlik çalışmalarını yürüten firmalardan gelen talepler üzerine ilgi yazımızda fotoğraf bilgi ve kanıtlayıcı belgelerin Kocaeli Liman Başkanlığı’na sunulması için 03.02.2017 tarihine kadar verilen sürenin 08.02.2017 tarihine kadar uzatıldığı hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz