Menu

Duyurular


Deniz Kirliliği Sonucu Oluşan Zararlar

SİRKÜLER NO: 13.7 / 085-071 = 27/01/2017 


“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’ndan alınan 26.01.2017 tarihli ve 36935900-160.03.01-E.181 sayılı yazısında;

 

“12-13 Ocak tarihlerinde İzmit Körfezinde meydana gelen deniz kirliliği ile ilgili olarak olayın oluş tarihinden 27.01.2017 tarihine kadar geçen zamanda oluşan zararların bir kısmının tespit edilebilmesi için; gemi, tesis, tekne ve 3 şahıslar ile temizlik çalışmalarını yürüten firmaların kirlilikten etkilenme durumlarını ve oluşan zararları, yapılan temizlik çalışma bilgilerini (kullanılan malzeme, çalışan personel bilgileri v.s) varsa oluşan gecikmeler ve diğer zarar hesaplarını da dahil etmek suretiyle, yarım kapaklı dosya içerisinde fotoğraf, bilgi ve kanıtlayıcı belgelerin de dosyaya ek yapılarak hazırlanmasına müteakip, Zarar Tespit Komisyonuna iletilmek üzere 03.02.2017 tarihine kadar Başkanlığımıza sunmaları hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz