Menu

Duyurular


Deniz Kirliliği

SİRKÜLER NO: 13.7 / 066-054 = 19/01/2017 


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’ndan alınan 19.01.2017 tarihli ve 36935900-010.07.01-E.128 sayılı yazısında;

 

“İzmit Körfezinde 12-13 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşen deniz kirliliği olayı nedeni ile kirliliğin daha fazla yayılmaması, seyir, can mal ve çevre emniyetinin temin edilebilmesi amacı ile Kocaeli Liman Başkanlığı İdari Sahasındaki gemi trafiği ile yanaşma ve kalkış manevraları kontrollü bir şekilde yürütülecektir.

 

Konu ile ilgili Gemi Kaptanlarından gecikme ve kirlilik ile ilgili protesto mektupları gelmektedir. Bu kapsamda protesto mektuplarının değerlendirilmesi ve gemi kalkışlarına izin verilmesi için, protesto mektuplarına ilave olarak Liman Tesisinin konuyla ilgili bilgi ve onayı, oluşan gecikmeler, yapılan temizlik işlemleri ve diğer işlemlerle ilgili bilgi, belge ve fotoğrafların ve geminin temizlendiğine dair gemi Kaptanının beyanının alınması gerektiği,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel SekreterEk: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz