Menu

Duyurular


Deniz Kirliliği

SİRKÜLER NO: 13.7 / 059-051 = 17/01/2017 


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’ndan alınan 17.01.2017 tarihli ve 36935900-010.07.01-E.115 sayılı yazısında;

 

“İzmit Körfezinde 12-13 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleşen deniz kirliliği olayı nedeni ile kirliliğin daha fazla yayılmaması, seyir, can mal ve çevre emniyetinin temin edilebilmesi amacı ile Kocaeli Liman Başkanlığı İdari Sahasındaki gemi trafiği ile yanaşma ve kalkış manevraları kontrollü bir şekilde yürütülecek olup konunun bağlılarınıza, mensuplarınıza ve gemi kaptanlarına iletilmesi, ayrıca bahse konu kirlilikten etkilenen gemilerin acenteleri aracılığıyla kirlilikten ne ölçüde etkilendiklerini ve yapılan faaliyetleri/temizlik çalışmalarını gösteren bilgi, fotoğraf gibi kanıtlayıcı belgelerle Kocaeli Liman Başkanlığına ibraz etmeleri gerektiği,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter
Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz