Menu

Duyurular


Deniz İş Kanunu Uyumlaştırma Çalışması

SİRKÜLER NO: 11.5  / 335-280 = 18/04/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18/04/2017 tarih ve 1533/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“6898 sayılı Denizcilik Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un 25.03.2017 tarihli ve 30018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı,

Bu çerçevede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nün uygulamakla yükümlü olduğu Mevzuat olan 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun Denizcilik Çalışma Sözleşmesi,2006 (MLC 2006)’ya uyumlaştırılmasına dair İMEAK Deniz Ticaret Odası görüş, öneri ve taleplerinin Ek’te yer alan tabloya işlenerek 26.04.2017 tarihine kadar Çalışma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi istenmektedir.

Bu itibarla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’ne gönderilecek İMEAK Deniz Ticaret Odası görüşlerine esas teşkil etmek üzere, 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun, MLC 2006’ya uyumlaştırılmasına yönelik olarak görüşlerinizin 25.04.2017 tarihi mesai bitimine kadar İMEAK Deniz Ticaret Odası’na bildirilmesi hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz