Menu

Duyurular


Deniz Haydutları Tarafından Saldırı Maksatlı Kullanılan Ticaret Gemileri

SİRKÜLER NO: 13.7 / 314-236 = 08/06/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 07/06/2010 tarih ve  2664-280 / 2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2010 tarih ve 17585 sayılı yazısına atfen;

 

Somali açıkları ve mücavir bölgelerde karakol görevi icra eden USS MACFAUL muhribi tarafından “ICEBERG-1” isimli ticaret gemisinin 20 Mayıs 2010 tarihinde 14° 05’ K - 054° 28’ D mevkisinde borda ile kıç aynalıkta bulunan gemi isimleri silinmiş şekilde seyir yaparken tespit edildiği ve yapılan telsiz çağrılarına kendisinin “ICEBERG-1” olmadığı şeklinde cevap verdiği, Görev Kuvveti 151 (CTF-151) karargâhı tarafından 21.05.2010 tarihinde bildirildiğinden bahisle; deniz haydutlarınca yeni saldırı ve kaçırma girişimleri maksadıyla, 29.03.2010 tarihinde kaçırıldığı bilinen “ICEBERG-1” gemisi gibi daha önce kaçırılan ticaret gemilerinin gemi isimleri silinmiş şekilde bölgeden geçiş yapan ticaret gemilerine aldatma yaparak yaklaşmak amacıyla kullanılabileceği bildirilmiştir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz