Menu

Duyurular


Deniz Güvenliği 2015 Tatbikatı Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7 / 728-621 = 17/11/2015
 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul  Liman Başkanlığı’ndan alınan, 16.11.2015 tarih ve 58799809-954.02.06.04/E.12006 sayılı yazısında;
 
“Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı’nın 16.11.2015 tarih ve 78571-15 sayılı yazısına atfen;
 
Deniz Güvenliği-2015 Tatbikatı, 25-27 Kasım 2015 tarihleri arasında kolluk kuvvetleri, ilgili Bakanlık, Kurum ve Kuruluşların iştiraki ile Büyükdere/Sarıyer koyunda ve Marmara Denizi Adalar Bölgesinin güneyindeki 39o 04’ 00” – 38o 44’ 00” N ve 024o 55’ 00” – 025o 43’ 00” E koordinatlarda yapılacaktır.
 
Seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere/ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması gerektiği,”
Bildirilmekte olup ilgi yazı ekte sunulmaktadır.
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                       Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
Ek 1: İlgi Yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz