Menu

Duyurular


Deniz Gözetim İşletme Yetkisinin Askıya Alınması (Kalımbassıerıs, Kuzey Sorvey)


SİRKÜLER NO: 23.1 / 412-241= 14/06/2024 


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 14.06.2024 tarih veE-63137251-155.10.01-1982032 sayılı yazısı. 

 

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgili yazıda;

‘’İlgi : a) 19.11.2019 tarihli ve 30953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği.

          b)26.12.2019 tarihli ve 97317 sayılı Bakan Oluru ile yayımlanan Tehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesi.

          c) 13.06.2024 tarih ve 32575 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ.

İlgi (a) Yönetmelik ve ilgi (b) Yönerge kapsamında İdaremizce yetkilendirilen, Tehlikeli Yük Deniz Gözetim Yetki Belgesi (TYDGYB) ve Deniz Gözetim İşletme Yetki Belgesine (DGİYB) sahip Kalimbassieris Maritime Denizcilik Anonim Şirketi (Vergi No: 4920266331 ) ile ilgi (a) Yönetmelik kapsamında İdaremizce yetkilendirilen, Deniz Gözetim İşletme Yetki Belgesine sahip Kuzey Sörvey Uluslararası Gözetim Danışmanlık ve Deniz Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'nin (Vergi No: 6010994403) yine ilgi (a) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yetki belgesine esas olan Uluslararası Gözetim Şirketi Belgelerinin ilgi (c) Tebliğ uyarınca, Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonrası olan 28.06.2024 tarihinden başlamak üzere, karşılarında gösterilen süre sonuna kadar Ticaret Bakanlığı tarafından askıya alınmış olduğu görülmüştür.

Bu itibarla İdaremiz yetkilendirmesine esas olan belgelerinin Ticaret Bakanlığı tarafından ilgi (c) Tebliğ uyarınca askıya alınması sebebi ile Kalimbassieris Maritime Denizcilik Anonim Şirketi'nin Tehlikeli Yük Deniz Gözetim Yetki Belgesi (TYDGYB) ve Deniz Gözetim İşletme Yetki Belgesi (DGİYB) 28.06.2024 tarihinden 28.09.2024 tarihine kadar üç (3) ay süreli, Kuzey Sörvey Uluslararası Gözetim Danışmanlık ve Deniz Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'nin Deniz Gözetim İşletme Yetki Belgesi (DGİYB) ise 28.06.2024 tarihinden 28.07.2024 tarihine kadar bir (1) ay süreli askıya alınacaktır.

İlgililere duyurulması hususunda gereğini rica ederim.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz