Menu

Duyurular


Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında 2014/6197 Sayılı Karar

SİRKÜLER NO: 8.1  / 186/136 = 18/04/2014
 

 
18 Nisan 2014 tarih ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında 2014/6197  Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” aşağıda sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz
 
 
 
 
 
 
18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/6197
Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/2/2014 tarihli ve 12851 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115, 121 inci ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR