Menu

Duyurular


Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Sözlü Beyan Sistemi Hk.

SİRKÜLER NO: 8.1 / 74-61   = 30/01/2015
 
 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 30/01/2015 tarih ve 476-81/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
 
“Bilindiği üzere, 17.09.2014 tarih ve 2014/20 sayılı “Dahilde İşleme Rejimi Sözlü Beyan” konulu Genelge T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayınlanmış olup, söz konusu Genelge ; Dahilde işleme rejimi kapsamında sözlü beyan formu ile beyan edilen ve ilgili Deniz Ticaret Odası tarafından Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine verilecek toplu teminat kapsamında yer alan seyrüsefer halinde bulunan gemilere ait parçaların (can salı, yangın tüpü vb.) Türkiye Gümrük Bölgesi’nde tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak olması durumunda yapılacak işlemleri açıklamaktadır.
 
Genelge kapsamında Odamızda Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Sözlü Beyan Sistemi kurulmak üzere çalışmalar sürdürülmekte olup, 2014/20 sayılı Genelge kapsamında işlem yapmak isteyen firmaların söz konusu sisteme dahil olması gerekmektedir. Odamızca, bu konuda, 15.10.2014 tarih ve 4348 sayılı yazımız ile duyuru yapılmıştır.
 
Ancak, Odamız üyelerininDİR Sözlü Beyan Sistemi’ne dahil olması zorunlu olmayıp,Dahilde İşleme Rejimi kapsamında beyanname vererek ve kendi teminatlarını kendi şirketleri adına yatırarak özetle kendi imkanları ile münferit olarak işlem yapabilmeleri de mümkündür.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz