Menu

Duyurular


D 8 Sanayi İşbirliği 4. Bakanlar Toplantısı Hk.

SİRKÜLER NO: 12.2/36-34= 19/01/2015
 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası'ndan alınan, 16.01.2015 tarih ve 272-46/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“TOBB'un 14.01.2015 tarih ve 0411/747sayılı yazısına atfen;
 
- Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Sekretaryası bünyesinde, İran'ın ev sahipliğinde 28 Ocak 2015 tarihinde, Sn. Fikri Işık'ın katılımlarıyla, Tahran'da "D-8 4. Sanayi Bakanları Toplantısı" ve 26-27 Ocak 2015 tarihlerinde "Kıdemli Memurlar Toplantısı" (Sénior Offıcial) ve paralel sektörel toplantıların gerçekleştirileceği,
 
- Bu kapsamda, İmalat Sanayi Görev Gücü (otomotiv, makine, çimento, demir ve çelik, tekstil, petrokimya, gıda sanayi), Standardizasyon Görev Gücü, KOBİ'ler Görev Gücü, Eneıji Görev Gücü ve Teknoloji ve BİT Görev Gücü alanlarında sektörel toplantılar gerçekleşecek olup, anılan toplantılara özel sektör temsilcilerimizin katılımının beklenmekte olduğu,
 
- Konaklama ve ulaşım masraflarının katılımcılar tarafından karşılanması gerekmekte olup, toplantı ile ilgili detaylı bilgiye www.developing8.orgadresinden ve TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkanları/Yurt Dışı Etkinlikler" bölümünden ulaşılabilineceği,
 
- Toplantıya katılmak isteyenlerin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Şengül Değer, Tel: 0312 201 55 70, E-Posta: sengul.deger@sanayi.gov.tr) ile temasa geçmeleri gerektiği,bildirilmektedir."
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz