Menu

Duyurular


Cumhuriyet Bayramı Kupası (Açık) Yelken Yarışları

SİRKÜLER NO: 13.7 / 674-481 = 27/10/2022


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.10.2022 tarih ve 3360/774/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen 25.10.2022 tarih ve 727460 sayılı, Ek'te sunulan yazıda;

Marmara Yelken Kulübü tarafından gerekli tedbirlerin alınması şartı ile 27-28-29-30 Ekim 2022 tarihlerinde 11:00 - 18:00 saatleri arasında Caddebostan parkurunda olmak üzere "Cumhuriyet Bayramı Kupası (Açık) Yelken Yarışları" nın yapılacağı belirtilerek,

Seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından, bölgede dikkatli seyir yapılması ve yapılacak yelken yarışları ile ilgili olarak gemi kaptanlarının uyarılması istendiği,’’

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

  

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz