Menu

Duyurular


CUMHURBAŞKANIMIZIN BIRLEŞIK ARAP EMIRLIKLERI’NI ZIYARETI HK.

SİRKÜLER NO: 12.3 / 034-32 = 16/01/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 13/01/2012 tarih ve  148-25/2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 10.01.2012 tarih ve 0411/996 sayılı yazısına atfen;

 

Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, 29 Ocak - 1 Şubat 2012 tarihlerinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'ne resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirilmektedir. Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında anılan ülkede iş yapan ve iş yapmayı planlayan firmalarımızın, Yönetim Kurulu Başkanları ve/veya CEO'larından oluşan bir heyetin refakat etmesi planlanmaktadır.

           

Ziyaretin, Abu Dhabi (29-30 Ocak) ve Dubai (31 Ocak- 1 Şubat) şehirlerini kapsaması planlanmaktadır. 30 Ocak 2012 tarihinde, özel sektör heyeti için Abu Dhabi Ekonomik Kalkınma Dairesi tarafindan, "Abu Dhabi 2030 Vizyonu" ve Abu Dhabi Yatırım Destek Ajansı tarafından ülkedeki yatırım ve işbirliği imkanları ve önümüzdeki dönem yapılacak projeleri konu alan sunumlar yapılacağı, tamamlandığında dünyanın en büyük Sanayi Bölgesi olması beklenen Abu Dhabi Khalifa Limanı ve Sanayi Bölgesi ziyaret edilecek ve ilgili yetkililer tarafindan heyete brifing verileceği bildirilmektedir. 31 Ocak 2012 tarihinde Dubai'de, resmi heyette yer alacak Bakanlarımız ve özel sektör temsilcilerimiz ile BAE özel sektör kuruluşlarının iştirakleriyle işbirliği imkânlarının ele alınacağı Türkiye-BAE İş Forumu gerçekleştirilecektir. Anılan Forumu, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün onurlandırarak, katılımcılara hitap etmeleri öngörülmektedir.

           

Bankacılık-finans, gaz-petrol, gayrimenkul, müteahhitlik, gıda, demir-çelik, değerli madenler, hazır giyim, elektrik/elektronik ve turizm, BAE ile işbirliği potansiyeli yüksek olan alanlar olarak tespit edilmiştir. Ziyaret sırasında, muhtelif sektörlerde her iki ülkenin özel sektör temsilcilerinin bir araya gelmelerinin sağlanması planlanmaktadır. Türkiye'nin BAE'ne ihracatı Ocak-Kasım 2011 döneminde önceki yılın aynı dönemine oranla %13,7 artarak 3,3 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. İthalatımız ise aynı dönemde %142 oranında artarak 1,5 milyar dolar rakamına ulaşmıştır. Türkiye ve BAE arasındaki toplam ticaret hacmi ise %36 oranında artarak 4,8 milyar dolar civarında seyretmektedir.

           

 BAE dünyanın 5. büyük petrol ve 7. büyük doğal gaz rezervlerine sahiptir. BAE'nin ülke gelir kaynaklarını çeşitlendirmeye yönelik devlet politikası ve özel sektör faaliyetlerinde yaşanan canlanma neticesinde, petrol-dışı gelirlerin milli gelirdeki payı gittikçe artmaktadır. Bu bağlamda, üretim sektörüne "Abu Dhabi 2030 Vizyonu" çerçevesinde 200 milyar dolar yatırım yapılması öngörülmekte ve üretime yönelik yapılacak yatırımlarla, önümüzdeki 15 yıl içinde, BAE'de petrol gelirlerine bağımlılığın yüzde 10 oranında azaltılması planlanmaktadır. Ziyarete katılacak olan özel sektör heyetinin bilgileri BAE Büyükelçiliğine iletilecektir. Vize başvuruları katılımcıların kendileri tarafından yapılacağı bildirilmektedir. Heyetin oluşturulmasında, mevcut kapasite çerçevesinde, katılımcıların avans tutarını ödemiş olmaları ve başvuru sırası dikkate alınacaktır.

 

Başvuru sırasında katılımcılardan 2.000 ABD Doları avans alınacak olup, katılım bedelinin kesinleşmesini müteakip, bakiye tutar ziyaret öncesi katılımcılardan tahsil edilecektir. Katılım ücreti ve organizasyon hizmetleri katılımcıların sayısına göre tespit edilmektedir. Katılım teyidini bildirip, avans ödemesini yapmış olan katılımcıların ziyarete katılmaktan vazgeçmeleri halinde, en geç 23 Ocak 2012 saat 17:00'ye kadar

 

TOBB'a yazılı olarak bildirmeleri şartıyla avans olarak yapılan Ödeme iade edilecektir. Sözkonusu ziyarete katılmak isteyen temsilcilerin ekte yer alan katılım formuna bir resim ekleyip, eksiksiz doldurarak, aşağıda verilen TOBB Dolar hesabına, 2.000 ABD Doları tutarındaki avans ödeme bedelinin ödendiğini gösteren, katılımcının isminin de kayıtlı olduğu ödeme dekontu ile birlikte en geç 18 Ocak 2012 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (E-mail:bae@tobb.org.tr, Faks: 0312 218 22 09) iletmeleri gerektiği bildirilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

EKLER

Ek-1: İlgi Yazı

Ek-2: Katılım Formu

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz