Menu

Duyurular


Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:5232)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 121-90 = 25/02/2022 


İlgi: 25.02.2022 tarih ve 31761/2022 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘’ 6478 Sayılı Kanunla Katılmamız Uygun Bulunan Ekli 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolüne Katılmamıza İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5232) ‘’ yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz