Menu

Duyurular


COSME Programı Kümelenme Çağrısı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 347-283 = 19/04/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19/04/2017 tarih ve 1542-298/2017 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

“KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 31.03.2017 tarih ve 5056 sayılı yazısına atfen;

KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın, Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises – COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirildiği ve ulusal katkı payının ödenmesi ve programın izleme ve değerlendirmesinden sorumlu olduğu belirtilmektedir.

COSME Programı'nın bileşenlerinden biri olan Girişimcilik ve Girişimci Kültür bileşeni kapsamında, "COS-CLUSINT- 2016-03-01 Clusters Go International" proje teklif çağrısı yayınlamış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekteki dokümanda yer almaktadır. Teklifler için son başvuru tarihi 23 Mayıs 2017, Brüksel saati ile 17.00’dir.

 

Ülkemizin Programdan yararlanma durumunun, projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve güncel şekilde izlenmesi ve sürece teknik destek sağlanmasının KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın öncelikleri arasında yer aldığı ifade edilmektedir. Bu kapsamda ülkemizin COSME Programı'ndan etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve somut faydalar elde edebilmesi amacıyla, yapılacak başvurulara ilişkin gelişmelerin abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr e-posta adresine iletilmesi istenmektedir.

İlgi yazı ve Eki Proje Teklif Çağrısı ilişikte sunulmuştur.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz