Menu

Duyurular


COSME Programı Çağrısı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 621-479 = 10/08/2017


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08/08/2017 tarih ve 3056-525/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“T.C. KOGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan alınan  28.07.2017 tarih ve 10767 sayılı yazısı ve ekine atfen;

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşmasının 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel’de imzalandığı ve KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın COSME Programı’na ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirildiği bilgisi verilmektedir.

Bu kapsamda ülkemizin COSME Programı’ndan etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılması amacıyla, KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından Program konusunda farkındalık yaratma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte olup, çağrıların duyurusu ve takibi yapılmaktadır.

Bu doğrultuda, COSME Programı’nın bileşenlerinden biri olan “Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi” kapsamında “European Incubation Network(s) for Creativity-Driven Innovation - Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avrupa İnkubatör Ağları” proje teklif çağrısının yayınlandığı ilgi yazı ile bildirilmekte olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte (Ek-1) yer almaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz