Menu

Duyurular


COSME 2017 Yılı Çalışma Programı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 323-273 = 13/04/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13/04/2017 tarih ve 1470-286/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan 05.04.2017 tarih ve 5749 sayılı yazısına atfen;

Avrupa Birliği tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayan "İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı" (COSME) çerçevesinde 2,3 milyar Avro bütçe tahsis edildiği belirtilmektedir. 


Bu doğrultuda http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/COSME/COSME2017WP.pdf linkinde yer alan çalışma programı kapsamında yapılacak uygun proje başvurularının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na iletilmek üzere kobi@tobb.org.tr adresine gönderilmesinin önem arz ettiği ifade edilmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz