Menu

Duyurular


COSME 2017 Çalışma Programı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 150-122 = 17/02/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17/02/2017 tarih ve 632-132/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“(a) TOBB'un 15.02.2017 tarih ve 0511/2773 sayılı yazısı.

(b) KOSGEB'in 09.02.2017 tarih ve E.2146 sayılı yazısına atfen;

 

İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)'nin, Avrupa Birliği tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayacak şekilde KOBİ'lere ve girişimcilere yönelik olarak uygulamaya konulduğu ve COSME Programı ile; işletmelerin rekabet edebilirliğini ve sürdürülebilirliğini güçlendirmenin, girişimcilik kültürünü teşvik etmenin ve KOBİ'lerin büyümesini sağlamanın amaçlandığı bildirilmekte olup 7 yıllık program dönemi için 2,3 milyar Avro bütçenin tahsis edildiği,

 

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasındaki COSME Anlaşması ile KOSGEB'in, COSME Programına ilişkin Ulusal Koordinatör Kuruluş olarak yetkilendirildiği,

 

Yıllık yayınlanan iş programları vasıtasıyla uygulanan COSME Programının 2017 Yılı Çalışma Programının, çıkılacak çağrılara ilişkin bir yol haritası niteliğinde olup, 304 milyon Avro bütçe ile 25 faaliyeti kapsamakta olduğu,

 

Bu bağlamda KOSGEB (http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6080/cosme-2017-calisma-programi ) ile Avrupa Komisyonu'nun (http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20283 ) web sayfalarında yayınlanan COSME 2017 Çalışma Programı çerçevesinde proje teklif çağrılarına başvuracak kurum/kuruluşların teknik destek gereksinimlerini ve desteklenmeye hak kazandıkları projeleri ile ilgili bilgileri KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına ve abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr  adresine iletmeleri hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz