Menu

Duyurular


Çok Amaçlı Konteynır Gemisi Kiralanması

SİRKÜLER NO: 23.1 / 734-512 = 15/11/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14.11.2022 tarih ve 3621/835/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü (AFDM)'nden alınan 14.11.2022 tarih ve E-35189680 sayılı yazıda; Morityus Cumhuriyeti makamları tarafından açılan "çok amaçlı konteynır gemisi kiralanması" konulu uluslararası ihale duyurusu, yazıları ekinde gönderilmiş olup, ilgili üyelerimize iletilmesi istenmektedir.

 

Konu ilan ve ekine Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde ana sayfada Genel/Ticari ve İhale Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz