Menu

Duyurular


CLC 92 ve BUNKER 2001Yönergelerine İlişkin Uygulamalar Hk.

SİRKÜLER NO: 18.3 / 014-013 = 17/01/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 17/01/2014 tarih ve  250-37 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
““1992 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu İle İlgili Uluslararası Sözleşme(CLC-92)’ye ilişkin mevcut “CLC-92 Sertifikasının Düzenlenmesine Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönerge” nin tadil edildiği ve yeni Yönergenin 19.12.2013 onay tarihi ve 1998 sayı numarası ile yayınlandığı, 
 
Ülkemiz açısından 12.12.2013 tarihinde yürürlüğe giren “2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme (BUNKER 2001)” si gereğince; 1000 GT ve üzeri gemilere, Sözleşmede belirtilen bölgeler içinde meydana gelecek kirlenme zararlarının tazmini için, verilecek olan BUNKER 2001 Sertifikasının düzenlenmesi, bulundurulması ve denetimi ile ilgili esasları kapsayan Yönergenin 19.12.2013 onay tarihi ve 1997 sayı numarası ile yayınlandığı, 
 
Bu kapsamda, CLC-92 ve BUNKER 2001 Yönergelerine İlişkin metinlerin; www.denizticareti.gov.tradresinde yer alan “CLC ve BUNKER Uygulamaları” bölümünden ulaşılabileceği, bildirilmektedir.”
                                                          
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz