Menu

Duyurular


Chicago Boat Show-Sektörel Ticaret Heyeti 2019

SİRKÜLER NO: 12.2 / 614-471 = 17/08/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.08.2018 tarih ve 3239-489/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan 31.07.2018 tarih ve 4873 sayılı yazısına atfen;

 

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda yat sektörüne yönelik olarak Amerika'da gerçekleştirilecek Chicago Boat Show Fuarı ile eş zamanlı olarak 2019 yılı Ocak ayı içerisinde bir Sektörel Ticaret Heyetinin organize edilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Söz konusu Ticaret Heyeti programının, iki ülkenin sektörel anlamda işbirliğini güçlendirmek ve Türkiye'de faaliyet gösteren yat ve ekipman ihracatçılarının ürünlerini ve faaliyetlerini Amerika'da tanıtarak ticari ilişkilerini geliştirmek anlamında önemli bir fırsat oluşturacağı mülahaza edilmektedir.

Bahse konu heyet programı 2011/1 Sayılı "Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Hakkında Tebliğ" çerçevesinde değerlendirilecek ve katılımcı firmalarımız ulaşım, konaklama ve tanıtım harcamaları üzerinden % 50'ye yakın devlet desteğinden faydalanabileceklerdir.

Türk yat sektörünün tanıtılması amacıyla düzenlenecek olan heyet programı çerçevesinde, Türk ve Amerikalı işadamları arasında ikili iş görüşmelerin gerçekleştirilmesi, muhatap kurum ve kuruluşların ziyaret edilmesi planlanmaktadır.

Söz konusu organizasyonun gerçekleştirilmesini teminen heyet programına katılmak isteyen üyelerin 14 Eylül 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar İMEAK Deniz Ticaret Odasına (e-posta: selin.yeleser@denizticaretodasi.org.tr) bildirimde bulunmaları hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz