Menu

Duyurular


Cezayir İthalat Kotaları Nedeniyle Gümrükte Bekletilen Mallar

SİRKÜLER NO: 8.1  / 649-495 = 22/08/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22/08/2017 tarih ve 3211-554/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 17.08.2017 tarih ve 12882 sayılı yazısına atfen;

Cezayir Ticaret Bakanlığı'nın Bankalar Birliği'ne gönderdiği talimata atfen, ithalat kotaları nedeniyle Temmuz başından bu yana gümrüklerde bekletilen malların siparişleri kotaların ilanından önce verilmiş olanların ithalat işlemlerine ilişkin ödemelerin yapılabileceğinin bildirildiği ifade edilerek konunun üyelerimize duyurulması hususu,


Belirtilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz