Menu

Duyurular


Cezayir Gemi Alımı İhalesi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 569-471 = 20/07/2016      

İlgi: IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.07.2016 tarih ve 2836-526/2016 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 19.07.2016 tarih ve E.51302 sayılı yazısına atfen;
 
Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan 12 Temmuz 2016 tarihli ve 11161829 sayılı yazıdan bahisle;  
 
Cezayir Ulaştırma Bakanlığına bağlı denizyolu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren kamu şirketi “CNAN Nord Spa Group” tarafından 49.000 ve 59.000 DWT’lik iki dökme yük gemisi alımının uluslararası ihaleye açıldığı ve ilgililerin 8 Ağustos 2016 tarihine kadar başvurmaları gerektiği,
 
Yazı Ek’inde iletilen ve ilişikte de birer örneği gönderilen, Cezayir Ulaştırma Bakanlığı’nın Cezayir Büyükelçiliğimizi muhatap mektubu ve ihale ilanlarında da davetin sınırlı olduğu,
 
belirtilerek, sektör paydaşlarına gerekli bilgilendirmelerin ivedilikle yapılması istenmektedir.”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz