Menu

Duyurular


Çevresel Sürdürülebilirlik İçin Denizcilik Sektörü Ekonomik Açıdan da Sürdürülebilir Olmalıdır.

SİRKÜLER NO: 23.1  / 858-653 = 23/11/2017


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.11.2017 tarih ve 4433-731/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 20.11.2017 tarih ve PRESS(17)25 sayılı yazısı ve

Eki Basın Bildirisine atfen;

 

İlgi yazı ve eki basın bildirisinde ifade edildiği üzere; Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS), Gemi İnşası OECD Çalışma Grubu'nun hükümet kanadındaki ticaret müzakerelerine katılarak görüş bildirmiştir. ICS’ye göre, denizcilik sektörü ancak ekonomik olarak sürdürülebilir olursa çevresel sürdürülebilirliği başarabilir.”

 

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı ve ICS Basın Bildirisinin Türkçe Çevirisi


Dağıtım: Tüm üyelerimiz