Menu

Duyurular


Çevre Cezaları Uygulamaları

SİRKÜLER NO: 20.2 / 098-083 = 08/02/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 05/02/2010 tarih ve  0534-068/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“İMEAK Deniz Ticaret Odasının 02/02/2010 tarih ve 506/62 sayılı sirkülerine atfen;

 

Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü’nün de katılım ile 15 Şubat 2010 Pazartesi günü Saat:14.00’de Çevre Cezaları Uygulamalarına yönelik bir toplantı yapılması planlanmaktadır.

 

Bu çerçevede, haksız ceza uygulamalarına maruz kalmış olduklarını değerlendiren armatör şirketlerimizin ve işletme temsilcilerinin [Teknik Müdürleri, DPA ve uygun görülen personeli (eğer müsait ise ceza kesilen Gemi Kaptanı)] ellerindeki bilgi ve belgeler ile  İMEAK Deniz Ticaret Odasında yapılacak toplantıya katılımları hususu,

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz