Menu

Duyurular


Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

SİRKÜLER NO: 11.5 / 153-125 = 20/02/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20/02/2017 tarih ve 656-136/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

Ekonomi Bakanlığından, Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup;  bu Tebliğin amacının 12/12/2016 tarihli ve 2016/9595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, çelik tel ithalatında açılan toplam 6.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemek olduğu,

Belirtilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz