Menu

Duyurular


CDCS Sınavına Hazırlık Semineri, 18-19 Mart 2017, Radisson Blu Oteli, İstanbul

SİRKÜLER NO: 12.3  / 193-161 = 03/03/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 03/03/2017 tarih ve 827-171/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“ICC Türkiye Milli Komitesi’nden İMEAK Deniz Ticaret Odası’na gönderilen 1 Mart 2017 tarihli e-posta mesajına atfen;

CDCS Sınavına Hazırlık Semineri, 18 – 19 Mart 2017, Radisson Blu Otel, İstanbul" konulu İlgi e-posta mesajında özetle aşağıdaki bilgiler verilmektedir:

"Bilindiği üzere, uluslararası ticarette ödeme yöntemleri arasında özel bir yeri olan akreditif, alıcı ile satıcı arasındaki karşılıklı güven sorununu bankaları devreye sokarak çözümlerken aynı zamanda bankaları akreditif konusu mal ve hizmetlerle ilgilenmeksizin sadece belgeler üzerinden işlem yapmakla yükümlü tutmaktadır. Dolayısıyla, akreditif konusu belgeleri düzenleyenlerin ve bu belgeleri kontrol edenlerin bilgi ve tecrübelerinin üst düzeyde olması ve akreditif işlemlerinde görevli bankacıların deneyimli uzmanlar tarafından eğitilmeleri gerekmektedir.  CDCS (Certified Documentary Credit Specialist) sınavı, akreditiflerle ilgilenen her görevliye dünya çapında kabul gören SERTİFİKALI AKREDİTİF UZMANI unvanını kazanma şansı tanımaktadır.

 

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC)'nın evrensel boyutta uygulanan en önemli bankacılık kurallarından olan Vesikalı Krediler "Documentary Credits" ile ilgili Uluslararası Uzmanlık Sınavı bu yıl 7 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul'da ve Ankara'da tekrar yapılacaktır.

 

ICC Türkiye Milli Komitesi her yıl olduğu gibi bu yıl da CDCS Sınavı öncesinde sınava hazırlık niteliğinde bir eğitim semineri düzenlemektedir.  Seminer, 18 - 19 Mart 2017 tarihlerinde Radisson Blu Oteli, İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

 

ICC yayınlarının (UCP600, ISBP 745, URR725, INCOTERMS 2010) yorumlanmasını esas alan, ICC Paris Merkezi'nin akreditiflere ilişkin yaşanan sorunlar konusunda verdiği resmi görüşlerden (ICC Opinions) seçilmiş kısımlarla desteklenen ve ayrıca CDCS sınavına hazırlık sorularının irdeleneceği söz konusu Seminer, ICC Türkiye Milli  Komitesi Bankacılık Komisyonu üyeleri tarafından sunulacaktır.

 

Söz konusu Seminere katılmayı arzu edenler tarafından ilgi yazı Ekindeki kayıt formunun doldurularak, ödeme dekontu ile birlikte en geç 13 Mart 2017 tarihine kadar  ICC Türkiye Milli Komitesine faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile gönderilmesi  istenmektedir.

 

Eğitim kalitesinin yüksek olması prensibiyle katılımcı sayısında sınırlamaya gidildiği, başvuruların öncelik sırasına göre değerlendirileceği,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz