Menu

Duyurular


Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 20.2 / 38-34 = 11/01/2017

 


İlgi:  IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11.01.2017 tarih ve 140-37/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin  Usul ve Esaslar Hakkında  Karar'ın yürürlüğe

konulması; 14/10/1999 tarihli ve 4456 sayılı Kanunun ek 1’nci maddesi ile 4/1/2002 tarih ve 4734 sayılı Kanunun geçici 17’nci maddesine göre Bakanlar Kurulu'nca 28/11/2016 tarihinde kararlaştırılmış olup, (Karar Sayısı: 2016/9596) 11.01.2017 tarih ve 29945 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

 

Bahse konu Karar'ın Desteklerden Faydalanabilecek Yatırımlar başlıklı 5’nci Maddesi aşağıda sunulmuştur.

 

Desteklerden faydalanabilecek yatırımlar

MADDE 5- (1) Bu Karar kapsamında aşağıdaki yatırımlara destek sağlanabilir:

 

a)İmalat sanayindeki yeni yatırım projeleri ile yatırım süreci devam eden, yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet göstermeyen veya işletme sermayesi ihtiyacı olan imalat sanayi tesisleri.

 

b)Çağrı merkezi ve veri merkezi yeni yatırım projeleri.

(2) Ekli 2 sayılı listede belirtilen yatırım konuları öncelikli olarak desteklenmez. Ancak bu yatırım konularının desteklenmesi, yatırım yapılacak bölgede zaruri bir ihtiyaç olması halinde Komitenin uygun görüşü alınarak Bankaca değerlendirilebilir.

 

Söz konusu Karar'ın tamamı Odamız web sayfası ( www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yayınlanmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz