Menu

Duyurular


Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 396-314 = 25/05/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24/05/2018 tarih ve 2051-297/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ç?alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 24.05.2018 tarihli ve 30430 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Değişiklik Yönetmeliği;

 

Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarının düzenlenmesi amacı ile 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan işyerlerini, bu işyerlerinde çalışanlara eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşlar belirtilmiş olup ilgili hükümler Ek-1'de yer almıştır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz