Menu

Duyurular


Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 554-430 = 19/07/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18/07/2017 tarih ve 2763-471/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından,  Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.07.2017 tarih ve 30127 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup 1/7/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Yönetmelik ve ekleri Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer almaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz