Menu

Duyurular


Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması

SİRKÜLER NO: 23.1  / 277-231 = 31/03/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 31/03/2017 tarih ve 1241-244/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü’nün 21.03.2017 tarihli ve 24068 sayılı yazısına atfen;

655 Sayılı KHK ile yeni ihdas edilen Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün (TMKTDGM); kendisine tevdi edilen görev yetki ve sorumluluk çerçevesinde, tehlikeli maddenin karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayoluyla taraf olunan uluslararası sözleşmelere uygun olarak, emniyetli ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak üzere bir dizi ulusal düzenlemeler yaptığı,

Tehlikeli madde taşımacılık sektöründe hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların görev yetki ve sorumluluklarını daha etkili yerine getirmelerini sağlamak, bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltarak kamu hizmetinin daha hızlı, kaliteli ve ekonomik bir şekilde yerine getirilmesi için ilgili Başbakanlık Genelgeleri dikkate alınarak, TMKTDGM hizmetlerinden olan belli süreçlerin / faaliyetlerin iyileştirilmesini teminen; tehlikeli madde taşımacılığı konusunda TMKTDGM tarafından  hazırlanarak yayınlanan bazı mevzuattaki yükümlülüklerin uygulamalarını kolaylaştırmak amacıyla, ilgi Genelgenin yayımlanmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmekte olup, bahse konu Genelge EK'te sunulmuştur.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz